2019 - Το Όραμά μου

.


Στόχοι

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα:

Έχουν καθορίσει το όραμά τους για το 2019 με σαφήνεια και διαύγεια

Απελευθερώσουν την ενέργεια τους για να υλοποιήσουν το όραμα τους

Έχουν εντοπίσει πως και που μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα δυνατά τους σημεία


Μέρα, ώρα, χώρος και εκπαιδευτής

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου

09:00 – 13:30

 Γραφεία PeopleAcheive, Αργυροκάστρου 5, Άγιος Ανδρέας, 

Aleen Andreou

·     

Πρόγραμμα

Έναρξη

·     Η σημασία του οράματος

Αναζήτηση

·     Οι δυνατότητες μου

·      Τα ενδιαφέροντα μου και τι μου δημιουργεί πάθος

 Δημιουργώντας αξία  

·      Πώς να εκμεταλλευτώ τις δυνατότητες μου

·     Συνδυασμός δυνατοτήτων 

·     Ποιος είναι ο στόχος μου

 Το όραμα μου

·      Εκφράζω το όραμα μου για το 2019

·     Ζώντας το όραμα μου

 Από το όραμα στην Πραγματικότητα

·     SMART στόχοι

·      Οι δικοί μου SMART στόχοι

·     Προσωπικό σχέδιο

 Διατηρώντας το πλάνο

·     Παρακολούθηση σχεδίου

·     Ξεπερνώντας τις αναποδιές 

·     Γιορτάζω την επιτυχία


Επένδυση

 60 το άτομο.